Prima pagină > Eveniment > Universităţi la Soroca, Orhei, Edineţ şi Ungheni, religia în şcoală, extensiuni universitare din România, Agenţie Naţională pentru Locuinţe

Universităţi la Soroca, Orhei, Edineţ şi Ungheni, religia în şcoală, extensiuni universitare din România, Agenţie Naţională pentru Locuinţe

Rezoluţia Congresului XII al PPCD cu privire la tineret

Analizând situaţia social-economică a tineretului din Republica Moldova, Congresul PPCD constată următoarele:

– sistemul de învăţământ primar şi secundar este învechit şi nefuncţional. Instituţiile de învăţământ, mai ales cele din mediul rural, se confruntă cu o lipsă acută de cadre pedagogice, iar cadrele existente nu dispun de mijloacele şi condiţiile necesare unui sistem european de învăţământ;
– corupţia din sistemul de învăţământ a căpătat proporţii îngrijorătoare;
– lipsa educaţiei religioase afectează grav integritatea morală a tinerilor şi duce la extinderea viciilor sociale şi la creşterea criminalităţii în mijlocul lor;
– insuficienţa acută a căminelor pentru studenţi, ca şi starea deplorabilă a majorităţii celor existente nu oferă un mediu prielnic pentru studii;
– veniturile mici ale populaţiei, în special ale tinerilor, favorizează emigrarea intensă a persoanelor apte de muncă, inclusiv a tinerilor şi intelectualilor;
– statul nu încurajează libera iniţiativă economică a tinerilor prin oferirea de linii de microcreditare şi de înlesniri fiscale pentru iniţierea unor afaceri;
– lipsa unu program de stat pentru asigurarea tinerilor specialişti şi a tinerilor familişti cu spaţiu locativ descurajează înfiinţarea de familii şi afectează grav natalitatea.Având în vedere cele expuse, Congresul PPCD consideră necesară întreprinderea următoarelor măsuri:

înfiinţarea unor centre universitare în oraşele Soroca, Orhei, Edineţ şi Ungheni, alături de cele existente la Chişinău, Cahul, Bălţi, Taraclia şi Comrat;
– investirea unor resurse financiare, tehnice şi umane suplimentare pentru ameliorarea situaţiei în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, în special la ţară;
– trecerea tuturor instituţiilor de învăţământ superior de stat la sistemul de la Bologna şi eficientizarea modului de implementare a acestuia;
– subvenţionarea suplimentară a studenţilor prin oferirea granturilor şi a asistenţei tehnice în aşa fel ca fiecare student să-şi poată procura manuale şi un calculator pentru procesul de studii;
– încurajarea şi facilitarea schimbului de experienţă cu universităţile din străinătate, acordarea de burse pentru cercetări de scurtă şi lungă durată;
introducerea cursului de religie în instituţiile de învăţământ primar şi secundar;
– implementarea noilor tehnologii informaţionale în educaţie;
– crearea mai multor profiluri liceale, pentru a lărgi oportunităţile de specializare şi de cultivare a deprinderilor practice într-un anumit domeniu;
– construirea de noi cămine studenţeşti, pentru ca fiecare tânăr să poată beneficia de un loc de trai pe durata studiilor;
deschiderea unor extensiuni universitare din România. Astfel, studenţii ar putea căpăta studii universitare ca bursieri ai Statului Român fără a pleca din Republica Moldova. Un alt avantaj al extensiunilor este recunoaşterea în ţările UE a diplomelor obţinute la absolvirea studiilor;
– organizarea periodică pe criteriu regional, a târgurilor locurilor de muncă, cu participarea agenţilor economici şi prezentarea ofertelor competitive de angajare;
– crearea cadrului organizatoric necesar integrării tinerilor în structurile administrative;
înfiinţarea unei Agenţii Naţionale pentru Locuinţe care să se preocupe de construirea de locuinţe sociale pentru tineri, precum şi de închirierea de spaţii locative pentru tinerii cu o situaţie socială vulnerabilă;
– deschiderea unor linii de creditare pentru construcţia ipotecară de locuinţe şi distribuirea gratuită a terenurilor pentru construcţii către tinerele familii;
– sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute, pentru a stopa exodul forţei de muncă tinere şi calificate din ţară;
– subvenţionarea dobânzii pe o perioadă de 12 luni, în cazul creditelor pentru achiziţia de bunuri de folosinţă îndelungată procurate în primul an de căsnicie;
– crearea de facilităţi de ordin economic şi fiscal în vederea stimulării liberei iniţiative antreprenoriale şi fondarea de întreprinderi noi de către tineri, în special de către tinerii întreprinzători de la ţară;
– majorarea salariilor cadrelor pedagogice şi organizarea unor campanii eficiente de combatere a corupţiei în instituţiile de învăţământ de toate nivelurile;
– mărirea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru reabilitarea centrelor culturale şi a cercurilor de activitate extracurriculară pentru tineri;
– investirea unor mijloace financiare suplimentare pentru renovarea şi modernizarea caselor de cultură şi a edificiilor sportive în mediul rural şi încurajarea activităţilor culturale şi sportive printre tineri.

Congresul PPCD apreciază că aceste măsuri, cumulate cu altele, vor ajusta condiţiile de studii ale tinerilor din Moldova la standardele europene şi vor stimula o mai bună pregătire academică, vor ameliora situaţia economică a acestora, vor contribui la crearea un mediu sănătos de viaţă pentru noua generaţie şi vor facilita dezvoltarea social-economică a ţării în ansamblu.

Chişinău, 21 februarie 2010

FLUX

Publicitate
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: