Prima pagină > Uncategorized > Condiţiile pentru obţinerea permisului privind circulaţia în zona micului trafic de frontieră

Condiţiile pentru obţinerea permisului privind circulaţia în zona micului trafic de frontieră

Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău, situată pe str. Vlaicu Pârcălab nr. 39, primeşte, începând cu data de 1 martie curent, cererile pentru permise de mic trafic. Aceste acte le vor permite cetăţenilor moldoveni să călătorească în zona de frontieră a României, pe o rază de 50 de kilometri, fără vize. Cererile pot fi depuse în zilele de lucru în intervalul de timp 08.00 – 16.00.

Solicitanţii sunt rugaţi să se prezinte personal, iar dosarele privind obţinerea permisului de mic trafic trebuie pregătite în conformitate cu condiţiile prevăzute în Acordul de mic trafic la frontieră dintre cele două state.

Pot solicita permise de mic trafic numai cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în zona de frontieră, vecină cu România, pe o distanţă de 30 kilometri, în baza unor motivaţii, susţinute cu documente procurate din zona de frontieră română. Potrivit acordului, persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră pot primi permise de mic trafic la frontieră, pentru o perioadă de la doi la cinci ani

Acordul privind micul trafic de frontieră prevede faptul că rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor respectând următoarele condiţii:

a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil;

b) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor Părţilor contractante;

c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor Părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.

Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră trebuie depuse următoarele documente:

1) cerere tip; cererile se completează cu cerneală de culoare neagră, personal, de către solicitant, în faţa lucrătorului consular şi se semnează de solicitant în interiorul chenarului anume desemnat, fără a se depăşi conturul chenarului; formularele de cerere sunt gratuite şi pot fi completate la Secţia consulară a Ambasadei României la Chişinău sau pot fi descărcate de pe internet;

2) o fotografie color tip paşaport (3,5 x 4,5 cm), efectuată recent; capul trebuie să fie centrat, la o distanţă de 0,5 cm de marginea superioară şi de cele laterale, iar umerii să apară în cadru; fotografia să fie din faţă pe un fundal monocolor alb; ochii trebuie să fie perfect vizibili chiar la purtătorii de ochelari; fotografia se face cu capul descoperit;

3) paşaport valabil; valabilitatea permisului nu poate depăşi valabilitatea paşaportului;

4) documente care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel puţin un an (buletin de identitate şi anexa din care rezultă că solicitantul locuieşte în zona de frontieră de cel puţin un an; permisul de şedere pentru cetăţenii străini; buletin de identitate pentru apatrizi); atunci când din conţinutul documentelor nu reiese perioada în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator eliberat pe hârtie cu antet, semnat şi ştampilat de autoritatea care a emis documentul respectiv;

5) documente care dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră; în cele ce urmează, prezentăm lista documentelor pin care se justifică motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei, menţionate separat pentru fiecare motiv întemeiat:

a) Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor:

– invitaţie autentificată, în original, la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei, prin care persoana care invită se obligă să asigure cazarea, hrana, eventualele cheltuieli medicale sau/şi de repatriere.

b) Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală:

– atestat medical, în original, cu număr şi dată de înregistrare, din care să reiasă diagnosticul, respectiv recomandarea de tratament în România, precum şi modalitatea de finanţare a tratamentului la instituţia medicală recomandată.

c) Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educaţiei:

– scrisoare pe antet, în original, cu semnătura şi ştampila conducerii instituţiei/asociaţiei care organizează evenimentele din care să reiasă continuitatea activităţilor sau repetabilitatea acestora, precum şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare.

d) Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic:

– scrisoare pe antet, în original, cu semnătura şi ştampila conducerii camerei locale de comerţ, autorităţii locale sau instituţiei/asociaţiei, care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic, precum şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare.

e) Rezolvarea problemelor de natură juridică:

– scrisoare personală explicativă dactilografiată care să explice problema/ cauza ce urmează a fi soluţionată;

– un document emis de instanţa judecătorească sau organul administrativ care să ateste durata/complexitatea cauzei, eventual, periodicitatea convocărilor solicitantului pentru finalizarea procedurii.

f) Vizitarea mormintelor rudelor:

– scrisoare personală explicativă dactilografiată care să explice relaţia de rudenie;

– documentele (în original sau copie legalizată) care atestă relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată;

– scrisoare pe antet, în original, cu semnătura şi ştampila conducerii autorităţii locale din care să reiasă faptul că mormântul este amplasat pe raza localităţii respective.

g) Alte motive întemeiate:

– declaraţie în formă autentică, în original, la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei, în care să se explice detaliat motivul şi temeinicia lui; declaraţia va include o formulare din care să reiasă că declarantului i s-au adus la cunoştinţă consecinţele declaraţiei mincinoase (se vor ataşa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există).

În acelaşi timp, minorilor rezidenţi în zona de frontieră li se poate elibera permisul de mic trafic de frontieră iniţial cu valabilitate de 2 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului.

Copiii rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor Părţilor contractante în conformitate cu regimul privind micul trafic de frontieră în următoarele condiţii:

a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil;

b) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor Părţilor contractante;

c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor Părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea;

d) sunt însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de tutore;

e) părinţii prezintă o declaraţie comună, în formă autentică, prin care consimt la eliberarea permisului de mic trafic; în cazul în care copilul este încredinţat de instanţa judecătorească unui singur părinte sau tutore, declaraţia autentică este semnată şi prezentată de către acesta.

Amintim că Acordul privind micul trafic de frontieră a fost semnat la Bucureşti, la 13 noiembrie 2009, de către prim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat, şi premierul român Emil Boc.

Victor Ciobanu: „Condiţiile pentru primirea permisului sunt drastice”

Înainte de a veni la Secţia Consulară eu m-am interesat de condiţiile pentru a obţine permisul privind circulaţia în zona micului trafic de frontieră şi am înţeles că acestea sunt drastice, dar ele sunt impuse de Uniunea Europeană. Pentru mine nu a fost greu să strâng toate actele, pentru că eu am legături economice acolo, am contract încheiat cu o întreprindere din Iaşi. Acum aştept să depun actele şi gata, adică nu am întâmpinat nici o problemă. Eu înţeleg foarte bine toate persoanele care aşteaptă aici, este greu. Toţi au aşteptat că o să vină aici şi o să ne ducem în România ca la podul de flori. Sigur că poate ar fi mai bine aşa, dar nu este, pentru că condiţiile sunt impuse de UE. Avem dreptul să intrăm acolo cu un oarecare prilej, nu aşa, pur şi simplu. Au şi ei nişte condiţii. Eu îi înţeleg foarte bine pe fraţii români.

Eudochia: „Sunt indignată de faptul că nu am fost informaţi despre condiţiile impuse la depunerea actelor pentru a primi permisul”

Aştept aici de dimineaţă. Am venit tocmai de la Ungheni. Au fost foarte multe persoane, dar au plecat indignate pentru că nu au fost la curent cu condiţiile care stau la baza primirii permisului. Vreau să deţin acest permis din motiv că am copii în România şi aş dori să merg la ei în ospeţie. Acum este necesar ca să aştept invitaţia din partea copiilor şi voi mai veni încă o dată pentru a depune actele.

FLUX

Publicitate
 1. Mihu
  mai 11, 2010 la 3:28 pm

  Miine ma duc si eu sa dau actele, da nu inteleg de pct. E, adik de motiv, cum justifici direct la consulat? Am un cunoscut in ro care mi-a dat adresa SI TELEFONUL SAU, DAR CUM ARGUMENTEZ ASTA??? rOG MULT SA MA AJUTATI.

  • mai 11, 2010 la 3:43 pm

   Din păcate, nu cunosc, eu nu am depus pentru certificatul de mic trafic. Dar mergeţi la consulat şi acolo o să vă lămurească, sper.

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: