Prima pagină > Analiză > Urechean chemat în instanţă pentru a face lumină în relaţia sa cu KGB

Urechean chemat în instanţă pentru a face lumină în relaţia sa cu KGB

MOTO: „Dacă deschidem dosarele Securităţii, vom rămâne fără intelectualitate” (Petru Lucinschi)

Vicepreşedintele Parlamentului, liderul AMN, Serafim Urechean, a fost citat pentru ziua de marţi, 4 aprilie, să se prezinte la Curtea de Apel pentru a declara public dacă a colaborat sau nu cu serviciile secrete ale fostei URSS, dar şi cu cele ale Republicii Moldova. Portalul publika.md anunţă că Serafim Urechean a refuzat să se prezinte în instanţă pentru a face lumină în relaţiile sale cu KGB-ul sovietic, Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova şi cu actualul Serviciul de Informaţii şi Securitate. De asemenea, nu s-a prezentat în faţa instanţei, deşi a fost citat, nici deputatul PCRM, Iurie Stoicov, fost preşedinte al Comisiei parlamentare pentru securitate.

Precizăm că Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici i-a acţionat pe cei doi deputaţi în judecată. Mai întâi, tinerii istorici le-a cerut tuturor deputaţilor să declarare public dacă au colaborat sau nu cu securitatea sovietică sau cea a Republicii Moldova. Potrivit publika.md, 64 de deputaţi din actualul Parlament au refuzat să facă public aceste informaţii, fapt pentru care Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici i-a acţionat pe toţi în judecată în baza Legii cu privire la accesul la informare. Audierile în aceste dosare au început marţi şi sunt programate pentru fiecare zi, până va fi epuizată întreaga listă a deputaţilor care refuză să facă despre trecutul, dar şi prezentul lor, în ceea ce ţine de relaţiile cu serviciile de securitate.

Ziarul Timpul a publicat pe internet lista deputaţilor care au acceptat să facă dezvăluiri cu privire la relaţiile lor cu Securitatea, dar şi a celor care nu au acceptat. Vom menţiona că cei care au răspuns întrebării Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici au declarat cu toţi într-un glas că niciodată nu au colaborat cu Securitatea. Este foarte interesant să notăm că printre deputaţii care au refuzat să declare dacă au colaborat sau nu cu Securitatea nu sunt doar membri ai PCRM, dar şi reprezentaţi ai coaliţiei de guvernământ, care poartă bombastica denumire de Alianţa pentru Integrare Europeană. Mulţi dintre aceştia s-au manifestat printr-un zgomotos discurs anticomunist, antisovietic, patriotic, naţionalist şi pro-european, dar acum, iată, refuză să spună dacă au fost agenţi sau turnători la securitate. Să menţionăm doar câteva nume răsunătoare: BALAN Vasile (AMN), DIACOV Dumitru (PD), GUMA Valeriu (PD), GUŢU Ana (PL), IONIŢĂ Veaceslav (PLDM),  JANTUAN Stella (PD), LUPU Marian (PD), NEMERENCO Valeriu (PL), PLATON Veaceslav (AMN), SEREBRIAN Oleg (PD), URECHEAN Serafim (AMN), VIERU Călin (PLDM).

Legea lustraţiei, propusă de PPCD în anul 2000

În mod sigur că astăzi nu s-ar fi ajuns la această situaţie dacă Parlamentul Republicii Moldova ar fi adoptat în anul 2000 proiectul de lege propus de către Partidul Popular Creştin Democrat „privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică”.

Articolul 1 al acestui proiect de lege prevede că „orice cetăţean al Republicii Moldova sau cetăţean străin are dreptul de acces la propriul dosar întocmit de organele securităţii, ca poliţie politică. Acest drept se exercită la cerere şi constă în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe inscripţiile doveditoare despre cuprinsul dosarului”. Mai mult,proiectul de lege elaborat de către creştin-democraţi prevede în Articolul 2 dreptul oricărui cetăţean de a solicita şi primi informaţii cu privire la calitatea de agent sau informator alsecurităţii a oricărei persoane ce deţine sau candidează la o funcţie publică. Iată ce spune articolul doi al acestui proiect de lege:

„Pentru a asigura dreptul de acces la informaţiile de interes public, orice cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, asociaţiile obşteşti legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securităţii, ca poliţie politică, a persoanelor care ocupă sau candidează pentru a fi alese ori numite în următoarele demnităţi sau funcţii:

(1) preşedinte al Republicii Moldova;

(2) consilieri prezidenţiali;
(3) deputat;

(4) membru al Guvernului, vice-ministru, director de Departament pe lângă Guvern sau în cadrul ministerului;

(5) prefect, subprefect, preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al Consiliului judeţean, municipal, orăşenesc, primar, viceprimar, consilier judeţean, consilier în Consiliul municipiului Chişinău, şef de direcţie judeţeană;

(6) director şi director-adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Serviciului de Pază şi Protecţie;

(7) comisar de poliţie, comisar adjunct, şef de departament şi direcţii, ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri angajaţi ai Ministerului de Interne;

(8) persoanele cu funcţii de conducere, la nivel naţional şi judeţean, în Garda fandară, Inspectoratul fiscal şi în organele vamale;

(9) judecător la Curtea Constituţională, la Curtea Supremă de Justiţie, procuror, judecător şi grefier la instanţele civile, economice şi militare, avocat şi notar public;

(10) personalul diplomatic şi consular, cu excepţia celor care îndeplinesc funcţii tehnice sau administrative;

(11) preşedintele, vicepreşedinţii, membrii Curţii de Conturi;

(12)   persoane cu funcţii de răspundere în Comisia Naţională de Valori Imobiliare;
(13) avocat parlamentar;

(14) membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului;

(15) preşedinte, vicepreşedinţi şi membri în consiliul de administraţie a Companiei Naţionale „Teleradio-Moldova”, patron, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice sau private de televiziune, radio sau presa scrisă, analişti politici şi asimilaţii acestora, jurnalist angajat;

(16) guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei şi membru al Consiliului de Administraţie al BNM, preşedinte, vicepreşedinte de bancă şi membru al Consiliului de administraţie din sectorul bancar;

(17) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;

(18) rector, prorector, secretarul ştiinţific al senatului universitar şi decanii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private;

(19) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al Direcţiei judeţene de învăţământ, director de liceu, colegiu, şcoală de meserii, precum şi director în instituţiile de cultură, la nivel naţional, judeţean şi municipal;

(20) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi ceilalţi membri ai
organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional şi
judeţean, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor funcţii;

(21) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere din Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;

(22) ierarhi şi şefi ai cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi din străinătate;

(23) preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilaţii acestor funcţii, precum şi ceilalţi membri ai conducerilor executive respective;

(24) director al direcţiei de poştă şi telecomunicaţii, şefi de serviciu de postă şi de telecomunicaţii, şefi de centrală telefonică;

(25) persoanele cu funcţii de conducere din direcţiile sanitare judeţene, din asociaţiile de medici, şefi de spitale, precum şi medicii psihiatri, anatomo-patologii si medicii legişti;

(26) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administraţie în întreprinderi de stat şi societăţi comerciale private având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv fondatorii acestora”.

După cum vedem, acest text trebuie puţin actualizat, pentru că unele lucruri s-au schimbat între timp. Astăzi, de pildă, nu mai avem judeţe, respectiv toate funcţiile publice din administraţia judeţeană trebuie înlocuite cu cele din administraţia raională. Mai sunt şi alte detalii de cizelat. Dar, în principiu, dacă această lege ar fi adoptată, chiar acum, cu o întârziere de 10 ani, Republica Moldova s-ar debarasa de balastul creat de mulţimea de demnitari şi funcţionari care anterior au turnat sau chiar au fost agenţi ai securităţii şi care astăzi fac din ţara noastră ostaticul mentalităţilor şi practicilor sovietice. Partidele politice se perindă la guvernare, dar, de fapt, la putere se află tot foştii kaghebişti.

Ziarul FLUX a făcut apeluri repetate către actuala guvernare liberală să adopte legea lustraţiei, mai ales că proiectul de lege există, el ar urma doar să fie ajustat puţin la noile realităţi şi votat. Am făcut aceste apeluri pentru că în ultimele campanii electorale Filat, Ghimpu, Chirtoacă, Tănase, Urechean au promis decomunizarea societăţii noastre, iar primul pas făcut în acest sens nu poate fi decât adoptarea legii lustraţiei. Acum nu mai ştiu dacă mai are vreun rost să revenim cu acest apel în timp ce majoritatea parlamentarilor şi, mai ales, o bună parte dintre cei din coaliţia de guvernământ,  nu vor nici măcar să declare public dacă au colaborat sau nu cu Securitatea. Exact ceea ce afirmam mai sus: s-au schimbat partidele care guvernează, dar la putere au rămas tot aceiaşi.   Vorba veche: „Pleacă-ai noştri, vin ai noştri, disidenţii mor ca proştii!”

Vom reveni la acest subiect.

Reproducem din ziarul Timpul lista tuturor celor 101 de deputaţi,  care arată modul în care aceştia la întrebarea adresată de Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici dacă au fost sau nu agenţi sau informatori ai KGB, MSN şi SIS.
Lista deputaţilor
Cu aldine – cei care au răspuns; cu italice – cei daţi în judecată; ceilaţi sunt nou-veniţi în Parlament.

1. ABRAMCIUC Veronica, PCRM
2. AGACHE Angel, PLDM: n-am colaborat
3. APOSTOL Ion, PL
4. ARHIRE Anatolie, PL: n-am colaborat
5. ARPENTIN Gheorghe, PD
6. BABENCO Oleg, PCRM
7. BABIUC Aliona, PCRM

8. BALAN Ion, PLDM: n-am colaborat
9. BALAN Vasile, AMN
10. BALMOŞ Galina, PCRM
11. BĂIEŞU Aurel, PD
12. BELCENCOVA Ludmila, neafiliată
13. BODNARENCO Elena, PCRM

14. BODRUG Oleg, PL: n-am colaborat
15. BOTNARIUC Tatiana, PCRM
16. BREGA Gheorghe, PL: n-am colaborat
17. BUTMALAI Ion, PLDM: n-am colaborat
18. CALIN Ivan, PCRM
19. CHEPTENI Valentin, AMN
20. CHISTRUGA Zinaida, PCRM
21. CIMBRICIUC Alexandru, PLDM: n-am colaborat
22. CIOBANU Ghenadie, PLDM
23. CÎRLIG Mihail, PL
24. COJOCARU Vadim, PL: n-am colaborat
25. COLESNIC Iurie, neafiliat
26. CORMAN Igor, PD: n-am colaborat
27. DELIU Tudor, PLDM
28. DIACOV Dumitru, PD
29. DODON Igor, PCRM
30. DOMENTI Oxana, PCRM
31. EREMCIUC Vladimir, PCRM

32. FURDUI Simion, PLDM: n-am colaborat
33. FUSU Corina, PL: n-am colaborat
34. GARIZAN Oleg, PCRM
35. GHILAŞ Anatolie, PD

36. GHILEŢCHI Valeriu, PLDM: n-am colaborat
37. GHIMPU Mihai, PL: n-am colaborat
38. GODEA Mihai, PLDM: n-am colaborat
39. GRECEANÎI Zinaida, PCRM
40. GRIGORIEV Ştefan, PCRM
41. GUMA Valeriu, PD
42. GUŢU Ana, PL

43. GUZNAC Valentin, neafiliat: n-am colaborat
44. HADÂRCĂ Ion, PL: n-am colaborat
45. IONAŞ Ivan, PLDM
46. IONIŢĂ Veaceslav, PLDM
47. IOVV Vasile, PCRM
48. IVANOV Violeta, PCRM
49. JANTUAN Stella, PD
50. LUPU Marian, PD
51. MIRON Anton, PCRM
52. MIRONIC Alla, PCRM
53. MIŞIN Vadim, PCRM
54. MÎNDRU Victor, PCRM

55. MOLDOVANU Mihail, PL: n-am colaborat
56. MORCOV Ghenadie, PCRM
57. MUNTEAN Iurie, PCRM

58. MUNTEANU Valeriu, PL: n-am colaborat
59. MUŞUC Eduard, PCRM
60. NAGACEVSCHI Vitalie, PLDM: n-am colaborat
61. NANTOI Oazu, PD
62. NEMERENCO Valeriu, PL
63. OLARU Nicolae, PLDM
64. OSTAPCIUC Eugenia, PCRM
65. PALIHOVICI Liliana, PLDM: n-am colaborat
66. PETRENCO Grigore, PCRM
67. PLATON Veaceslav, AMN

68. PLEŞCA Ion, AMN: n-am colaborat
69. POPA Svetlana, PCRM
70. POPUŞOI Anatolie, PCRM
71. PORCESCU Petru, PCRM
72. POSTOICO Maria, PCRM
73. RADU Oxana, PCRM
74. REIDMAN Oleg, PCRM
75. RUSU Svetlana, neafiliată
76. SEREBRIAN Oleg, PD
77. SÎRBU Oleg, PD
78. SPINOVSCHI Raisa, PCRM
79. STEPANIUC Victor, neafiliat

80. STOIANOGLO Alexandru, PD: n-am colaborat
81. STOICOV Iurie, PCRM
82. STRATAN Valentina, PD
83. STRELEŢ Valeriu, PLDM: n-am colaborat
84. ŞLEAHTIŢCHI Mihail, PLDM: n-am colaborat
85. ŞOVA Vasilii, PCRM
86. ŞUPAC Inna, PCRM
87. TKACIUK Mark, PCRM
88. TODOROGLO Dmitrii, PCRM

89. ŢAP Iurie, PLDM: n-am colaborat
90. ŢURCAN Vladimir, neafiliat
91. UNTILĂ Veaceslav, neafiliat
92. URECHEAN Serafim, AMN

93. VACARCIUC Vadim, PL: n-am colaborat
94. VIERU Boris, PL: n-am colaborat
95. VIERU Călin, PLDM
96. VITIUC Vladimir, PCRM
97. VÎSOTINA Natalia, PCRM
98. VLAH Irina, PCRM
99. VORONIN Vladimir, PCRM
100. VREMEA Igor, PCRM
101. ZAGORODNÎI Anatolie, PCRM

Ministrul Justiţiei Alexandru Tănase, PLDM (la acea dată deputat): n-am colaborat.

Sergiu PRAPORŞCIC, FLUX

Publicitate
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: