Prima pagină > Uncategorized > Primarul Chirtoacă arată cu degetul la deputatul rusofon Platon

Primarul Chirtoacă arată cu degetul la deputatul rusofon Platon

În cadrul discursului ţinut vineri, 18 iunie, în aer liber, primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a vorbit şi despre nişte escroci care vor să se înavuţească de pe seama bugetului municipal, făcând uz de scheme financiare criminale. Pentru că există marea bănuială că în spatele acestor scheme frauduloase s-ar afla deputatul AMN, Veaceslav Platon, care a fost implicat în mai multe scandaluri răsunătoare de acest gen, l-am întrebat pe Dorin Chirtoacă dacă l-a avut în vedere pe Veaceslav Platon. Chirtoacă nu a zis nici da, nici ba. Iată ce a răspuns el:

După cum cunoaşteţi, un anumit S.R.L. din Ucraina „Electro-Plus”, de la o vreme încoace, este un creditor mai mare şi mai puternic decât chiar Gazpromul, pentru că acest S.R.L., de câteva luni, terorizează practic nu doar Regia Transport Electric şi Primăria municipiului Chişinău, dar a ajuns şi la RED NORD. Cum se face că prin cedarea unor aşa-zise creanţe via Anglia, Ucraina, Rusia s-a ajuns ca un oarecare S.R.L. să deschidă de trei ori acelaşi proces şi să pretindă la o sumă de 40 de milioane de lei din bugetul municipiului pentru nişte aşa-numite datorii care, de fapt, nu există. Creditul Primăriei faţă de „Investprivatbank” a fost achitat încă în anul 2000. Nu este clar cum în prezent se cere achitarea din nou a acestui credit sau cum se pretinde că ar exista în prezent o datorie de 25 de milioane de lei. La fel este şi cu Regia Transport Electric, de la care se cer 15 milioane prin aceeaşi schemă. După cum cunoaştem şi la RED NORD s-a întâmplat acelaşi lucru.

Din informaţiile pe care le avem, considerăm că este vorba despre o persoană care se află în spatele acestei escrocherii şi care, după presupunerea noastră, face parte chiar din unul dintre partidele componente ale Alianţei pentru Integrare Europeană. Nu avem în prezent toate probele necesare pentru a putea da nume. În cazul în care vom avea asemenea probe, cu siguranţă, vom spune şi nu vom ezita nici o clipă în acest sens. Dar fac apel acum către toată lumea: cine are informaţii mai multe, mai detaliate să le prezinte”, a afirmat Dorin Chirtoacă.

Din răspunsul pe care ni l-a oferit Dorin Chirtoacă este evident că el s-a referit anume la Veaceslav Platon. Dacă nu era vorba de implicarea lui Platon, atunci Chirtoacă ar fi negat din start şi hotărât că l-a avut în vedere pe Platon. El nu ar fi admis o astfel de suspiciune în adresa unui deputat din majoritatea parlamentară, împreună cu care partidul lui Chirtoacă, PL, exercită actul guvernării. Prin faptul că Dorin Chirtoacă nu a declarat răspicat că nu Platon este escrocul care vrea să prejudicieze bugetul municipal cu 40 de milioane de lei, el a confirmat că anume la Platon s-a referit.

Este de menţionat şi faptul că în 1994 Veaceslav Platon devine vicepreşedinte al Consiliului BCA „Investprivatbank”, iar împrumutul pe care această bancă l-a acordat Primăriei Chişinău a fost efectuat în 1997, adică atunci când Platon era deja de trei ani vicepreşedinte al Consiliului BCA „Investprivatbank”.

Am reprodus întocmai răspunsul pe care l-a dat Chirtoacă la întrebarea noastră. În modul în care acesta a fost formulat, nu este foarte clar în ce constă litigiul dintre Primăria municipiului Chişinău şi S.R.L. „Electro-Plus”. De aceea reproducem mai jos o scrisoare pe care primarul general a expediat-o Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, cerându-le ajutor în rezolvarea acestui caz. În această scrisoare, pe care am preluat-o de pe site-ul Primăriei (chisinau.md), Chirtoacă face o descriere a acestei fraude financiare de proporţii, care merită să fie cunoscută pe larg de opinia publică de la Chişinău, dar şi din ţară.

Vom mai aminti aici că FLUX a scris în repetate rânduri despre afacerile lui Veaceslav Platon, fapt pentru care am fost chiar condamnaţi de către o instanţă de la Chişinău, cerându-ne să-i plătim acestui dubios afacerist şi politician 200 000 de lei pentru că i-am fi lezat demnitatea şi onoarea. Declaraţiile făcute de Chirtoacă arată că am avut dreptate atunci când am scris despre Platon. Aşa cum am avut dreptate când am scris şi despre alţi membri marcanţi ai AMN, PLDM, PD sau PL, despre toţi infractorii de ieri şi guvernanţii de astăzi. Lectură plăcută.

Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova, dl. Alexandru Tănase

Consiliul Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

Procuratura Generală a Republicii Moldova Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Primăria municipiului Chişinău vă informează despre examinarea în instanţele judecătoreşti economice a acţiunii S.R.L. „Electro-Plus” către Primăria municipiului Chişinău privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite în Republica Moldova a hotărârii Judecătoriei Economice a oraşului Kiev, Ucraina, cu nr. 2-270, din 10.06.2005.

Pentru a clarifica toate circumstanţele, vom recurge la relatarea istoricului acestui caz:

Având în vedere datoriile instituţiilor municipale faţă de S.A. „Apă-Canal”, în lipsa de mijloace proprii, Primăria municipiului Chişinău a recurs la atragerea mijloacelor financiare în formă de credite de la băncile comerciale pentru soluţionarea crizei din sistemul energetic care afectase municipiul Chişinău în sezonul rece 1996-1997.

La 26.03.1997, între B.C.A. „Investprivatbank” S.A. şi Direcţia Generală Finanţe a Primăriei municipiului Chişinău a fost încheiat contractul de credit nr. 14-97. Conform acestui contract, B.C.A. „Investprivatbank” S.A. a oferit Direcţiei Generale Finanţe un credit în sumă de 10,0 milioane de lei pe o perioadă de 360 de zile.

Prin acordul suplimentar nr. 1 din 26.03.1998 la contractul de credit nr. 14, a fost modificat termenul oferirii creditului, prelungind data rambursării acestuia până la 26.09.1998 (540 zile).

Profitând de criza din acea perioadă, B.C.A. „Investprivatbank” S.A. întreprindea tot felul de acţiuni faţă de bugetul local care îi permiteau să mizeze pe obţinerea unor supraprofituri neîntemeiate.

Mai mult ca atât, începând din luna octombrie 2000 şi până în martie 2004, între Direcţia Generală Finanţe a Primăriei municipiului Chişinău şi B.C.A. „Investprivatbank” S.A. instanţele judecătoreşti economice naţionale au examinat acţiunea privind soldul datoriei bugetului municipal faţă de banca nominalizată, conform contractului de credit nr. 14 din 26.03.1997.

Potrivit datelor Direcţiei Generale Finanţe, contractul nominalizat a fost achitat integral până la data de 22.09.2000. Acest fapt a fost constatat şi confirmat prin Rapoartele Băncii Naţionale a Moldovei privind controlul efectuat la B.C.A. „Investprivatbank” S.A. din octombrie 1999-2001.

În temeiul acestora, la 25 martie 2004, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a menţinut hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24.12.2003, prin care instanţa a dispus respingerea acţiunii B.C.A. „Investprivatbank” S.A. ca neîntemeiată.

În pofida examinării litigiului în instanţele judecătoreşti, la 14.03.2002, între B.C.A. „Investprivatbank” S.A. şi compania „Dewan International LTD” a fost încheiat contractul cesiunii de creanţe, conform căruia dreptul de creanţă asupra datoriilor pentru creditul oferit, în sumă de 7080086,49 lei, precum şi achitarea dobânzii, penalităţii şi sancţiunilor pecuniare, au trecut către Compania „Dewan International LTD”.

La 29.04.2004, între compania „Dewan International LTD” şi S.R.L. „Electro-Plus” a fost încheiat contractul cesiunii de creanţe nr. 2-112, în baza căruia dreptul de creanţă asupra datoriei indicate în sumă de 7080086,49 de lei a trecut către S.R.L. „Electro-Plus”.

Ulterior, în rezultatul examinării cererii de revizuire înaintate de către B.C.A. „Investprivatbank” S.A., la data de 15.07.2004, Curtea Supremă de Justiţie pronunţă încheierea prin care instanţa a admis cererea de revizuire declarată, a casat decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie din 25.03.2004 şi hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24.12.2003 cu remiterea cauzei la rejudecare în Curtea de Apel Economică.

Curtea de Apel Economică, prin încheierea sa din 19.11.2004, a scos de pe rol cererea de chemare în judecată înaintată de către B.C.A. „Investprivatbank” S.A.

La data de 19.10.2007, prin încheierea Curţii de Apel Economică, a fost primită cererea de chemare în judecată şi stabilită examinarea acţiunii S.R.L. „Electro-Plus” către Primăria municipiului Chişinău privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite în Republica Moldova a hotărârii Judecătoriei Economice a or. Kiev, Ucraina, cu nr. 2-270 din 10.06.2005.

În motivarea acţiunii S.R.L. „Electro-Plus” a indicat că prin hotărârea judecătoriei or. Kiev (Хозяйственный суд), nr. 2-270 din 10.06.2005, s-a dispus încasarea în mod solidar de la Primăria municipiului Chişinău şi ÎF „Energo-Invest” or. Kiev, Ucraina, în beneficiul S.R.L. „Electro-Plus” a datoriei de 6079008,69 lei moldoveneşti, datoria pe credit – 18432555 de lei moldoveneşti datorie pe dobândă, 25500 hrivne ucrainene – taxa de stat şi 118 hrivne ucrainene – cheltuieli legate de asigurarea informaţional-tehnică a procesului judiciar.

La 11.12.2007 Curtea de Apel Economică a pronunţat încheierea de respingere a cererii privind recunoaşterea şi dispunerea executării silite a hotărârii judecătoreşti străine, încheiere care a fost menţinută de către Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie prin decizia din 25.12.2008.

La 27.01.2010, examinând cererea de revizuire înaintată de către S.R.L. „Electro-Plus”, Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie casează decizia din 25.12.2008, admite recursul declarat de S.R.L. „Electro-Plus” la 09.01.2008 cu casarea încheierii Curţii de Apel Economice din 11.12.2007 şi remite cauza la rejudecare în aceeaşi instanţă, în alt complet de judecată.

La 08.04.2010, acţiunea S.R.L. „Electro-Plus” către Primăria municipiului Chişinău privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite în Republica Moldova a hotărârii Judecătoriei Economice a or. Kiev, Ucraina, cu nr. 2-270 din 10.06.2005, a fost admisă prin încheierea Curţii de Apel Economice, judecător N. Craiu, care urmează a fi atacată în ordine de recurs.

În continuare, vom descrie schema frauduloasă după care partea interesată îşi realizează intenţiile meschine.

Primăria municipiului Chişinău consideră că în speţa dată unica soluţie corectă ar fi respingerea cererii de chemare în judecată a „Electro-Plus” S.R.L. privind recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti nr.2-270 din 10.06.2005 din or. Kiev, din următoarele motive, prevăzute în art. 471, alin. (1), lit. b) şi g) din Codul de procedură civilă al R.M.:

– partea împotriva căreia este emisă hotărârea nr. 2-270 din 10.06.2005 din or. Kiev a fost lipsită de posibilitatea prezentării la proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora examinării pricinii;

– hotărârea judecătorească nr.2-270 din 10.06.2005 din or. Kiev este rezultatul unei fraude comise în procedura din străinătate.

Specificăm că, pentru a refuza încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti străine este suficient ca speţa să întrunească doar un singur motiv specificat în art. 471 din CPC.

Este necesar de remarcat faptul că instanţa judecătorească din Ucraina a examinat litigiul în lipsa reprezentantului Primăriei municipiului Chişinău. Deşi reprezentantul S.R.L. „Electro-Plus” susţine că Primăria a fost înştiinţată în modul cuvenit, ba mai mult decât atât, la materialele dosarului de către acesta au fost anexate şi copiile avizelor de primire. În opinia noastră, măsurile întreprinse de către instanţă au fost insuficiente întrucât acestea nu se încadrează în prevederile Tratatului între Republica Moldova şi Ucraina, semnat la 13.12.1993, şi Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturilor de drept în procesele civile, familiale şi penale, semnată la 22.11.1993, care prevăd expres că „raporturile între instituţiile de justiţie competente ale Părţilor Contractante se vor efectua prin intermediul organelor lor centrale”, iar dovada de înmânare a actelor se autentifică prin semnătura judecătorului şi ştampila instanţei de judecată.

Anume acest temei a fost reţinut de către Curtea de Apel Economică, care, prin încheierea sa din 11.12.2007, a refuzat recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărârii or. Kiev, Ucraina, cu nr. 2-270 din 10.06.2005. Această concluzie a fost confirmată şi de către Ministerul Justiţiei al RM care a fost sesizat de către Primăria municipiului Chişinău prin răspunsul său oficial, nr. 06-2/5685, din 27.06.2008.

Considerăm că părţile raportului juridic, utilizând unele dispoziţii legale convenabile lor, denaturează şi înlătură alte dispoziţii legale defavorabile S.R.L. „Electro-Plus”. În acest scop, s-au întreprins un şir de acţiuni, şi anume:

– la 14.03.2002, a fost încheiat contractul de cesiune de creanţă între B.C.A. ”Investprivatbank” S.A. şi „Dewan International LTD”;

– la 29.04.2004, între compania „Dewan International LTD” şi S.R.L. „Electro-Plus” a fost încheiat contractul cesiunii de creanţe nr. 2-112, în baza căruia dreptul de creanţă asupra datoriei indicate a trecut la S.R.L. „Electro-Plus”;

– la 29.06.2004, a fost încheiat contractul de fidejusiune între S.R.L. „Electro-Plus” şi Î.F. „Energo Invest”.

La momentul încheierii contractului de cesiune a creanţei între B.C.A. „Investprivatbank” S.A. şi „Dewan International LTD” în instanţele judecătoreşti naţionale se examina acţiunea privind încasarea datoriei şi dobânzii pe contractul de credit nr. 14-97 din 26.03.1997, în suma de 14472 199,38 de lei, înaintată către Direcţia Generală Finanţe a Primăriei municipiului Chişinău. Mai mult ca atât, era deja pronunţată Hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24.12.2003 (dosarul nr.2-125/2003) prin care acţiunea iniţială a fost respinsă.

Fiind recurată, aceasta a fost menţinută fără modificări prin decizia Curţii Supreme din 24.03.2004 (dosarul nr.2re-74/04).

La 29.04.2004, la doar o lună după pronunţarea Curţii Supreme de Justiţie, între compania „Dewan International LTD” şi S.R.L. „Electro-Plus” a fost încheiat contractul cesiunii de creanţe nr. 2-112, în baza căruia dreptul de creanţă asupra datoriei indicate a trecut la S.R.L. „Electro-Plus”.

Ulterior, la 29.06.2004 a fost încheiat contractul de fidejusiune între S.R.L. „Electro-Plus” şi Î.F. „Energo Invest”.

În rezultatul examinării cererii de revizuire înaintate de către B.C.A. „Investprivatbank” S.A., la data de 15.07.2004, Curtea Supremă de Justiţie pronunţă încheierea prin care instanţa a admis cererea de revizuire declarată, a casat decizia Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie din 25.03.2004 şi hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24.12.2003 cu remiterea cauzei la rejudecare în Curtea de Apel Economică.

Menţionăm faptul că instanţa a admis revizuirea pe motiv că „prin hotărârea pronunţată pe cauza respectivă se lezează drepturile şi interesele persoanei care nu este parte la dosar, şi anume ale Companiei „Dewan International LTD”. Astfel fiind realizat scopul încheierii contractului de cesiune a creanţei, încheiat între B.C.A. „Investprivatbank” S.A. şi „Dewan International LTD”.

De fapt, acelaşi scop a fost urmărit şi prin încheierea contractului de cesiune între „Dewan International LTD” şi S.R.L. „Electro-Plus”.

Fraudă comisă în procedura din străinătate este contractul din 29.06.2004, încheiat între părţile S.R.L. „Electro-Plus” şi Î.F. „Energo Invest” datorită căruia Judecătoria or. Kiev a reţinut spre examinare litigiul prin care a pronunţat hotărârea nr. 2-270, din 10.06.2005, din or. Kiev.

Amintim că, potrivit pct. 5 din contractul de credit nr. 14-97 din 26.03.1997, toate litigiile iscate din acest contract urmau a fi examinate în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova. Reţinerea spre examinare în instanţele judecătoreşti ale Ucrainei fiind posibilă doar cu includerea în acest litigiu a unui rezident al acestui stat.

În acest sens, frauda în procedura din străinătate comisă în baza contractului de fidejusiune (Договор поручительства) în realizarea intenţiei de a alege instanţa este expres menţionată în alin. 3-4, foaia a 5-a a hotărârii nr.2-270 din 10.06.2005 din or. Kiev. Aici se menţionează că prin contractul de fidejusiune din 29.06.2004 s-a stabilit termenul de executare – până la executarea deplină a obligaţiilor Primăriei faţă de S.R.L. „Electro-Plus”. Totodată, Î.F. „Energo Invest” s-a obligat să execute obligaţiile debitorului în termen de 5 zile de la notificare. Acest aspect are o importanţă deosebită, deoarece S.R.L. „Electro-Plus” şi Î.F. „Energo Invest” în mod tendenţios au intenţionat schimbarea instanţei de judecată, deoarece acţiunea B.C.A. „Investprivatbank” S.A. către Direcţia Generală Finanţe a Primăriei municipiului Chişinău a fost deja examinată. Respectiv, o nouă adresare în instanţele de judecată din Republica Moldova era sortită eşecului.

Întrucât examinarea unui litigiu pe teritoriul Ucrainei în condiţiile în care există o hotărâre a instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova, chiar şi nedefinitive, nu era posibilă, părţile interesate au întreprins măsuri ca cererea înaintată de către B.C.A. „Investprivatbank” S.A., privind încasarea datoriei şi dobânzii pentru contractul de credit să fie scoasă de pe rol. Astfel se explică şi faptul că încheierea de scoatere de pe rol din 19.11.2004 nu a fost contestată.

Apreciind noţiunea de „fraudă” prevăzută la lit. g), alin.(1), art. 471 CPC urmează de reţinut că frauda este operaţia prin care părţile unui raport juridic, utilizând unele dispoziţii legale convenabile lor, ocolesc alte dispoziţii legale defavorabile acestora; părţile îşi creează în mod voit condiţii sau împrejurări prin care se sustrag de sub autoritatea unor dispoziţii legale imperative spre alte dispoziţii legale mai convenabile. Rezultatul fraudei se concretizează în schimbarea punctelor de legătură pentru a avea posibilitatea de a opta pentru o anumită competenţă jurisdicţională şi pentru a evita competenţa firească care poate fi defavorabilă părţii. Schimbarea punctelor de legătură presupune: alegerea legii prin contractul de fidejusiune (autonomia de voinţă a părţilor) care nu are nici o legătură cu contractul de credit nr. 14-97 din 26.03.1997, cu scopul de a beneficia de dispoziţiile legii alese (prin contractul de fidejusiune) şi a se înlătura dispoziţiile legii normal competente (care au legături semnificative cu contractul de credit) la soluţionarea unui eventual litigiu.

Deşi procedura în procesele cu element de extranietate este reglementată atât de normele naţionale, cât şi de cele internaţionale, acestea fiind invocate în cadrul proceselor de judecată şi s-ar părea că intenţiile celor care stau în spatele S.R.L. „Electro-Plus” sunt evidente, totuşi se urmăreşte tendinţa vădită şi părtinitoare a unor judecători din cadrul Curţii de Apel Chişinău (Nicolae Craiu) şi Curţii Supreme de Justiţie (I. Muruianu, N. Moldovanu, I. Vâlcov, V. Ignat) de a realiza fraudele iniţiate (soarta dosarului S.R.L. „Electro-Plus” către ÎM „Regia Transport Electric” confirmă acest fapt).

Din considerentele menţionate mai sus şi cu scopul de a împiedica prejudicierea bugetului autorităţii publice locale, solicităm respectuos:

să fie întreprinse toate măsurile de rigoare şi să se reacţioneze conform competenţei oferite prin lege în vederea contracarării infracţiunilor menţionate;

să fie iniţiată urmărirea penală a infracţiunilor comise de către persoanele indicate în text şi a celor care au contribuit la realizarea acestora;

să fie investigate cazurile judiciare cu implicarea S.R.L. „Electro-Plus” sub aspectul legalităţii acţiunilor sale, folosirea drepturilor sale procedurale;

examinarea respectării disciplinei şi eticii judecătorilor care au participat la judecarea dosarelor indicate mai sus, în partea ce ţine de obligaţiile de imparţialitate, interpretarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei, inclusiv cu aplicarea sancţiunilor faţă de respectivele persoane.

PRIMAR GENERAL, Dorin Chirtoacă
V. Popa 201712

Sergiu PRAPORŞCIC, FLUX

Publicitate
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: