Prima pagină > Uncategorized > DEMERS DESCHIS ADRESAT DE CĂTRE MITROPOLIA BASARABIEI MINISTERULUI EDUCAŢIEI: „PRINCIPIILE NECESARE PRIVIND INTRODUCEREA RELIGIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT PREUNIVERSITAR”

DEMERS DESCHIS ADRESAT DE CĂTRE MITROPOLIA BASARABIEI MINISTERULUI EDUCAŢIEI: „PRINCIPIILE NECESARE PRIVIND INTRODUCEREA RELIGIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT PREUNIVERSITAR”

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA,

DOMNIEI SALE, DOMNULUI LEONID BUJOR,

MINISTRU AL EDUCAŢIEI

DEMERS DESCHIS

PRINCIPIILE NECESARE PRIVIND INTRODUCEREA RELIGIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT PREUNIVERSITAR

Mitropolia Basarabiei a luat act de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 30.06.2010 şi propune următoarele principii organizatorice:

1. Începând cu anul şcolar 2010-2011, se va introduce în învăţământul primar şi gimnazial, câte o oră pe săptămână, disciplina „RELIGIA”.

2. RELIGIA este obiect de învăţământ, are statut de disciplină obligatorie în ceea ce priveşte includerea în orarul învăţământului primar şi gimnazial şi opţională în ceea ce priveşte prezenţa elevului la acest obiect. RELIGIA este disciplina ce conţine elemente de învăţătură, istorie, spiritualitate, etică şi cultură creştină.3. Programele analitice sunt elaborate de fiecare cult înregistrat în Republica Moldova şi aprobate de Ministerul Educaţiei. Elaborarea programelor de învăţământ şi predarea se vor face ţinând cont de normele educaţionale impuse de către Programa de învăţământ din R. Moldova în spirit irenic pe principiile vieţii comune într-un stat modern şi european.

4. Ministerul Educaţiei va crea posibilitatea ca elevii să se poată grupa, cu ocazia orelor de religie, pe criterii confesionale. Grupe de educaţie religioasă pot funcţiona şi prin gruparea elevilor de aceeaşi confesiune din mai multe şcoli din aceeaşi localitate. Apartenenţa confesională va fi indicată în cererea părinţilor elevului. Apartenenţa confesională nu poate fi un criteriu în organizarea claselor ori în înscrierea la cursuri la o unitate de învăţământ de stat, în acordarea unor privilegii, în dobândirea ori pierderea anumitor drepturi.

5. Lecţiile de religie sunt predate de cadre didactice: de preoţi, licenţiaţi în teologie şi studenţi ai instituţiilor de învăţământ teologic cu acordul comisiei organizate de fiecare cult în parte. De asemenea, pot preda această disciplină cadre didactice din învăţământul preuniversitar numai cu avizul comisiei organizate de fiecare cult după o perfecţionare organizată de Ministerul Educaţiei şi predată de preoţi licenţiaţi în teologie şi specialişti în domeniu. Cultele prin comisiile organizate de fiecare cult îşi vor da acordul prealabil pentru numirea acestor cadre didactice. Cultele vor prezenta Ministerului Educaţiei programele cursurilor de perfecţionare pedagogică, pentru anul 2010-­ 2011, în vederea asigurării competenţei metodico-didactice a celor ce predau educaţia moral-religioasă. Numirea cadrelor pentru ora de religie se face de către direcţiile de învăţământ, la propunerea organelor de conducere ale cultelor. Revocarea cadrelor menţionate se face în aceleaşi condiţii.

6. Ministerul Educaţiei are drept de control asupra educaţiei religioase în şcoală, urmând să încadreze specialişti pentru efectuarea inspecţiei şcolare, pentru asigurarea condiţiilor desfăşurării procesului didactic. Specialişti pentru efectuarea inspecţiei şcolare vor primi şi avizul conducerii cultelor. Personalul didactic menţionat la punctul 5 se subordonează, pe timpul activităţii în şcoli, conducerii acestora şi conducerii cultului, respectând regulamentele de ordine interioară. Ierarhii şi conducătorii diverselor culte pot însoţi, la cerere, cadrele Ministerului Educaţiei, precum şi cele ale inspectoratelor şcolare, cu prilejul inspecţiei şcolare a Religiei.

7. Aprecierea rezultatelor obţinute de elevii care optează pentru Religie se face prin acordarea notelor de la „1” la „10” . Notele negative nu atrag situaţia de corigenţă sau repetenţie a elevilor în cauză.

8. Religia intră sub incidenţa legislaţiei şcolare curente.

9. Până la 20 august 2010, Ministerul Educaţie şi reprezentanţii cultelor vor elabora o programă obligatorie pentru obiectul Religie. În prima jumătate a lunii septembrie 2010 conducerea şcolilor împreună cu reprezentanţii cultelor vor organiza şedinţe cu părinţilor elevilor pentru informarea despre ora de Religie şi se vor primi cererile pentru participare la ora de Religie.

10. La finele anului şcolar 2010-2011, Ministerul Educaţiei şi conducerile cultelor, vor analiza activitatea desfăşurată, urmând ca Ministerul să dispună asupra modalităţilor de integrare a acestei discipline de învăţământ în sistemul constituţional, legislativ şi curricular al reformei educaţionale.

† P E T R U

Arhiepiscop al Chişinăului,

Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor

Publicitate
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: