Arhiva

Posts Tagged ‘Parada homosexualilor la Chişinău’

Iurie Roşca: Nu le putem permite homosexualilor să defileze public în Piaţa Marii Adunări Naţionale

aprilie 16, 2010 Un comentariu
Liderul creştin-democrat Iurie Roşca a susţinut joi, 15 aprilie 2010, o conferinţă de presă legată de intenţia unui grup de homosexuali şi lesbiene din Republica Moldova, dar şi din străinătate de a organiza la Chişinău, la 2 mai, o manifestaţie publică în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Iurie Roşca a făcut publică declaraţia PPCD care exprimă poziţia acestei formaţiuni politice în chestiunea paradei gay-lor şi pe care noi o publică alăturat.

Totodată, în conferinţa de presă, Iurie Roşca a făcut un şir de comentarii pe acest subiect şi a răspuns la întrebările jurnaliştilor.

Iurie Roşca: – PPCD nu intenţionează să îndemne nici instituţiile statului, nici partidele politice, nici vreun cetăţean al Republicii Moldova să întreprindă vreun gest sau vreo acţiune care să restrângă drepturile fundamentale ale membrilor acestui grup marginal de homosexuali şi lesbiene de a-şi trăi viaţa privată aşa cum consideră ei de cuviinţă, asumându-şi păcatul în intimitatea vieţii private. În acelaşi timp, trebuie să menţionez cu regret că declaraţia pe care am avut onoarea să o prezint la 15 mai 2008, în Parlamentul Republicii Moldova, prilejuită de o tentativă similară de a organiza o paradă a homosexualilor în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, a rămas una singulară. Spre regretul nostru profund nici un partid politic din Republica Moldova, nici atunci, nici până la ora actuală, nu a luat atitudine clară, univocă şi fermă în această problemă. Consider însă că în astfel de situaţii, întreaga clasă politică, ca şi întreaga societate, trebuie să manifeste solidaritate, clarviziune şi să-şi asume răspunderea pentru apărarea moralei publice şi pentru apărarea integrităţii psihice şi morale a fiecărui membru al societăţii, în special, a copiilor. Suntem în drept să aşteptăm reacţii clare şi din partea Ministerului Educaţiei, care este instituţia cea mai autorizată să se pronunţe în acest sens. Contăm foarte mult pe deschiderea instituţiilor mass-media, care să abordeze cu bunăvoinţă şi curaj această temă, să organizeze dipute pe marginea acestui subiect, talk-show-uri, care să limpezească lucrurile. Deoarece, aşa cum am menţionat şi în declaraţia pe care am prezentat-o, există speculaţii potrivit cărora, astfel de deviaţii ar fi necesare ca şi condiţie obligatorie pentru „europenizarea” Republicii Moldova. Nimic mai fals. Pluralismul politic, ca şi libertatea de exprimare, libertatea întrunirilor nu pot să se invoce cu aceste ocazii ca fiind temelii juridice suficiente pentru îngăduirea întrunirilor publice ale homosexualilor. Atât Constituţia Republicii Moldova, cât şi legea cu privire la întruniri, ca şi alte acte legislative şi normative prevăd posibilitatea limitării unor astfel de manifestări dacă acestea îngrădesc libertatea altor cetăţeni sau aduc prejudicii grave sentimentelor religioase şi morale a unei părţi a societăţii. Citește mai mult…

Publicitate