Prima pagină > Politica > Ion Pleşca câştigă în instanţă pentru că puterea vrea să închidă FLUX-ul

Ion Pleşca câştigă în instanţă pentru că puterea vrea să închidă FLUX-ul

Săptămâna trecută am anunţat că deputatul AMN Veaceslav Palton a acţionat publicaţia noastră în judecată. Am calificat acest gest drept un atentat la existenţa ziarului FLUX, constatând că puterea vrea să ne închidă gura prin acest proces, dar şi prin cel pe care îl avem cu un alt deputat AMN, anume Ion Pleşca. Acum revenim cu noi detalii.

În acest moment sunt puse pe rol două cereri îndreptate împotriva ziarului FLUX prin care reprezentaţii puterii urmăresc închiderea publicaţiei noastre, care deranjează anumite cercuri din cadrul guvernări, acestea dorind să se răzbune pentru că de-a lungul anilor am dat în vileag un şir de ilegalităţi, acte de corupţie şi chiar crime, comise de persoane din anturajul lor sau chiar din rândurile lor.

Atacurile vin din partea a doi membrii ai Parlamentului, ambii reprezentaţi ai Alianţei Moldova Noastră: Ion Pleşca, care deţine înalta funcţie de preşedinte al Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului, şi Veaceslav Platon, care este membru al Comisiei parlamentare pentru (ironia sorţii!) drepturile omului.

Cei doi ne-au acţionat în judecată pe motiv că prin articolele noastre le-am fi lezat demnitatea, onoarea şi reputaţia profesională, pretinzându-ne drept despăgubiri morale sume de ordinul sutelor de mii de lei, care, în cazul în care vor fi încasate, vor duce la falimentarea ziarului nostru, care nu are altă sursă de venit decât banii veniţi de la abonaţi. Instanţa i-a dat câştig de cauză lui Ion Pleşca (fără ca decizia să fie definitivă), cazul lui Veaceslav Platon nefiind deocamdată examinat pe fond. Vom arăta mai jos că decizia prin care a fost condamnat ziarul nostru este total nefondată şi presupunem că ea a fost adoptată ca urmare a unor comandamente politice venite din partea guvernanţilor, cum s-a întâmplat şi în guvernările anterioare.

Onoarea şi demnitatea lui Ion Pleşca?

La 4 iulie 2008, ziarul FLUX a publicat articolul „O pereche de nedespărţit sau cum s-a instalat Urechean în jilţul de primar”, semnat de liderul Partidului Popular Creştin Democrat, Iurie Roşca, la acel moment şi vicepreşedinte al Parlamentului. Pe 21 ianuarie 2009, Ion Pleşca expediază o cerere în judecată în care ne acţionează în judecată pe noi, publicaţia FLUX, dar şi postul de televiziune EURO TV Chişinău, şi pe liderul creştin-democrat Iurie Roşca. În ceea ce priveşte ziarul FLUX, Ion Pleşca pretinde că am fi făcut afirmaţii ce nu corespund realităţii, care ar fi ponegritoare şi care îi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională. Iată cele două citate din materialul lui Iurie Roşca, invocate de Pleşca că i-ar fi lezat onoarea şi demnitatea.

„Gurile rele spun că în timpul aflării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Botanica, Ion Pleşca a reuşit să creeze o întreagă reţea de tip mafiot cu implicarea ofiţerilor din comisariatul de sector, dar şi a unor elemente criminale. Se mai zice că respectiva grupare avea relaţii strânse cu oamenii de afaceri de la Botanica, aceştia fiind constrânşi să facă “donaţii” pentru a putea să îşi desfăşoare activitatea. Sistemul funcţiona fără greş, oamenii legii mai închizând ochii la abaterile oamenilor de afaceri”.

„Se mai aude că acelaşi Ion Pleşca, împreună cu fostul comisar de poliţie Alexandru Mihai, ar mai avea la Sângera un ditamai centru de agrement ridicat din salariile de bugetari, care ar fi înregistrat formal pe numele unor persoane dubioase. Complexul Novas include restaurant, hotel, sală de banchete, sala de biliard etc”.

Judecătorul Valeriu Gâscă de la Judecătoria sectorului Râşcani al capitalei i-a dat câştig de cauză lui Ion Pleşca, obligând redacţia noastră să achite 100 de mii de lei în beneficiul acestuia, drept despăgubiri morale.

Incredibil, dar adevărat. Ion Pleşca a fost găsit de instanţă cu onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională lezate. Tocmai Ion Pleşca, cel care în plină şedinţă a Parlamentului, l-a ameninţat pe Iurie Roşca în mod public cu răfuiala fizică, iar, revenit în banca sa, a imitat gestul de luare a beregatei cu cuţitul. Adică astfel se va răfui cu Iurie Roşca. Toate televiziunile au prezentat respectivele imagini. Şi acest personaj a fost recunoscut cu onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională lezate!

Un şir de încălcări de procedură

Nu ne vom referi prea detailat la modul în care a decurs procesul, la faptul că judecătorul care a examinat cauza, Valeriu Gâscă, de multe ori nici nu a avut timp să asculte opinia noastră, admiţând încălcări de procedură, favorizându-l în mod evident pe Ion Pleşca. Mai mult decât atât, Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererile noastre prin care invocam aceste încălcări de procedură. Spre exemplu, juristul nostru a sesizat mai multe abateri ale judecătorului Gâscă de la norma legală, acesta făcându-se vinovat, în opinia noastră, de emiterea actelor de justiţie în afara cadrului legal. El nu ne-a permis să prezentăm probe în sprijinul nostru, nu a acceptat audierea unui martor, a operat post-factum modificări în citaţiile de chemare în proces, schimbând ora la care urma să se prezinte părţile. Însă cel mai grav este că pe data de 30 martie judecătorul Gâscă a emis o încheiere prin care dispune reluarea examinării pricinii în fond, dar atunci când juristul nostru s-a prezentat la următoarea şedinţă a judecăţii, V. Gâscă ne-a comunicat o altă încheiere, prin care ne informează că de fapt la 30 martie 2009 el ar fi decis reluarea procesului la etapa declaraţiilor şi noi, pârâţii, nu mai avem dreptul să prezentăm probe, în felul acesta fiind lipsiţi în mod efectiv de dreptul de a ne apăra în instanţă. Mai mult, în ziua în care judecătorul Valeriu Gâscă a luat această decizie, Ion Pleşca a fost văzut de un martor, care este gata să depună mărturie în proces, la Judecătoria Râşcani, fără ca să se fi prezentat la proces. E foarte probabil că Ion Pleşca, tot el fost preşedinte al Judecătoriei sectorului Botanica din Chişinău, să se fi întâlnit cu judecătorul Valeriu Gâscă pentru a conveni asupra deciziei pronunţate de ultimul.

La toate aceste plângeri ale noastre preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Nicolae Clima, ne-a răspuns formal, menţionând doar că judecătorului Valeriu Gâscă „i s-a atras atenţia la necesitatea supravegherii corespunzătoare a procesului de citare a părţilor în proces”. Dar, vorba aia: mulţumim şi pentru atât!

O decizie judecătorească abuzivă şi incorectă

Cum am mai spus, toate acestea sunt detalii de procedură. Să trecem acum însă la fondul problemei.

Decizia luată de instanţă este, în opinia noastră, una incorectă şi abuzivă pentru că ziarul FLUX nu s-a pronunţat în nici un fel în acest articol asupra persoanei lui Ion Pleşca, ci doar a publicat un material care conţinea opinia altei persoane, a lui Iurie Roşca. Publicând articolul „O pereche de nedespărţit sau cum s-a instalat Urechean în jilţul de primar”, FLUX-ul nu a făcut altceva decât să aducă la cunoştinţa cititorilor părerea unei persoane publice, a liderului PPCD Iurie Roşca, dânsul fiind în acel moment deputat şi vicepreşedinte al Parlamentului, despre o altă persoană publică – deputatul AMN Ion Pleşca. Ziarul FLUX nu poate fi făcut responsabil de declaraţiile făcute de un terţ, de nişte declaraţii care nu ne aparţin. Prin decizia luată de instanţa de la Râşcani au fost, pur şi simplu, neglijate Principiile Curţii Europene a Drepturilor Omului, care în punctul 12 prevede expres că „un ziar sau jurnalist nu pot fi găsiţi vinovaţi de calomnie, dacă publică declaraţiile altor persoane, atâta vreme cât este foarte clar că declaraţiile respective nu aparţin jurnalistului sau ziarului respectiv”. Faptul că instanţa ne-a găsit, totuşi, vinovaţi demonstrează că s-a urmărit premeditat condamnarea noastră şi aplicarea acestei amenzi enorme, care poate duce la paralizarea economică a ziarului.

Puterea vrea să ne pună căluşul în gură printr-un proces de judecată

Instanţa a neglijat şi dreptul publicului de a cunoaşte ce gândeşte un politician despre un alt politician, până la urmă aceasta fiind o informaţie de interes public. Înţelegem că acum puterea încearcă să ne intimideze, să ne pună căluşul în gură prin acest proces, ca noi, ziariştii de la FLUX, să nu îndrăznim să mai publicăm materiale şi informaţii despre modul în care este exercitată guvernarea în ţara noastră. Acesta e un obiectiv urmărit cu precădere şi aproape în permanenţă de către guvernanţi în cazul ziarului FLUX.

Instanţa a neglijat în mod ostentativ prevederile Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale

Instanţa nu a ţinut cont nici de faptul că Articolul 10 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale stipulează că „Orice persoană are dreptul la libera exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice …”. În interpretarea acestui articol, CEDO precizează că libertatea de exprimare este aplicabilă şi în cazul ideilor şi informaţiilor care ofensează, şochează sau îngrijorează statul. Şi Iurie Roşca are tot dreptul să exprime şi să difuzeze idei şi informaţii. Condamnarea lui pentru publicarea unui articol constituie un abuz care trădează ticuri autoritare şi revanşarde ale actualii guvernări. Mai ales că motivul acestei condamnări este unul inventat. Dacă judecătorul ar fi catadicsit să-şi aplece urechea şi la argumentele noastre, nu doar la pretenţiile pecuniare mult prea exagerate, orgoliile bolnăvicioase şi pornirile revanşarde ale reclamantului, ar fi observat că în aliniatele cu pricina autorul nu a adus o acuzaţie calomnioasă împotriva lui Pleşca, ci doar a constatat o stare de fapt şi anume ce vorbeşte lumea despre afacerile fostului preşedinte al Judecătoriei Botanica, folosind formulări, aş spune, chiar nevinovate de genul „gurile rele spun că în timpul…”, „Se mai zice că respectiva grupare…”, „se mai aude că acelaşi Ion Pleşca…”. Unde mai pui că Pleşca este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şi ca un politician de rang înalt trebuie să accepte o critică mai mare din partea presei. La 9 octombrie 2006, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat Hotărârea cu privire la aplicarea justiţiei ce se referă la onoarea şi reputaţia profesională în care constată: „Limitarea unui jurnalist în libertatea de exprimare în contextul dezbaterilor unei probleme de interes public în privinţa unui politician , îndeosebi de rang înalt, constituie o încălcare a articolului 10 al CEDO”. Drept exemplu Plenul Curţii Supreme de Justiţie aduce hotărârea CEDO din 12.02.2008, în cauza FLUX nr. 4 contra Moldovei.

Iurie Roşca, persecutat pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului de deputat

În acel moment Iurie Roşca era şi el deputat. Acum, când oponenţii săi au ajuns la guvernare, Iurie Roşca este persecutat pentru luările de atitudine din perioada în care era şi el deputat. Iar Articolul 9 al Legii privind Statutul Deputatului în Parlament prevede că „Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică sub nici o formă pentru opiniile politice sau voturile exprimate în exercitarea mandatului”. Acelaşi lucru îl stabileşte şi Articolul 71 „Independenţa opiniilor” al Legii Supreme, pe care instanţa l-a neglijat cu desăvârşire.

O acţiune orchestrată a ştabilor AMN împotriva FLUX

Bineînţeles, noi am atacat respectiva decizie în instanţele ierarhic superioare. Nu ne vom da bătuţi. Dacă va fi cazul, vom merge din nou la CEDO, unde am câştigat deja 6 dosare intentate guvernărilor de până acum, şi vom face totul pentru a le oferi abonaţilor noştri, tuturor cititorilor noştri, un produs de calitate, cum este FLUX. Între timp, vom continua să informăm cititorii şi opinia publică despre modul în care se desfăşoară respectivele procese. În ediţia viitoare vom arăta ce legătură există între cazul lui Ion Pleşca îndreptat împotriva ziarului nostru şi cel al deputatului Veaceslav Platon, care de-a lungul timpului a fost cercetat penal pentru tot felul de infracţiuni şi crime economice, dar care astăzi îndură cumplite suferinţe morale, şi, la fel ca şi colegul său Ion Pleşca, ne pretinde să-l despăgubim nici mai mult nici mai puţin decât cu suma de 100 000 de lei. Am spus că aceste atacuri constituie o acţiune orchestrată a ştabilor AMN, care au decis să acţioneze agresiv şi revanşard imediat ce s-au pomenit şi ei putere.

Vom reveni negreşit. Fiţi cu ochii pe noi, dragi cititori. Aşa cum suntem şi noi cu ochii pe ei, pe cei care au cam ameţit de propria importanţă şi acum caută să ne sugrume.

Publicitate
Categorii:Politica Etichete:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: